Tiến Độ

CHU TRÌNH ĐÚC MẪU CHẢY
Sản xuất theo tiêu chuẩn cao như vậy cần có thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp mức dịch vụ khách hàng cao nhất có thể cho khách hàng, có nghĩa là chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu sản xuất nếu có thể.


CẠNH TRANH TIẾN ĐỘ
Tiến độ của chúng tôi có tính cạnh tranh không chỉ bởi kinh nghiệm của chúng tôi, mà việc làm thêm giờ đã giúp chúng tôi tinh chỉnh quá trình đúc, mà còn là những khả năng khác biệt trong nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi có thể hoàn thành hầu hết các mục tiêu trong một chuỗi tuần hoàn khép kín, có nghĩa là sản xuất của chúng tôi chỉ là sản xuất và cung cấp dịch vụ của bên thứ ba. Trong trường hợp những sản phẩm của chúng tôi phải rời khỏi của chúng tôi để trải qua các phương pháp kiểm tra chuyên biệt, chúng tôi sử dụng một loạt các đối tác đáng tin cung cấp những tiêu chuẩn cao như chúng tôi - và giống như chúng tôi - họ nhằm mục đích làm điều này trong thời gian nhanh nhất có thể.

 

THỜI GIAN SẢN XUẤT CHÍNH XÁC
Thời gian sản xuất phụ thuộc vào độ phức tạp của từng vật đúc và do đó khác nhau đối với mỗi lần đúc. Mặc dù vậy, kinh nghiệm của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn một ước tính chính xác cho thời gian sản xuất.
Thời gian giao hàng điển hình của chúng tôi như sau:

QÚA TRÌNH
THỜI GIAN ĐIỂN HÌNH
KHUÔN
2 – 6 TUẦN
SẢN PHẨM MẪU
3 – 6 TUẦN
SẢN XUẤT HÀNG LOẠT
8 – 12 TUẦN
GIA CÔNG – HOÀN THIỆN
3 – 6 TUẦN
TẠO MẪU NHANH
3 – 5 TUẦN

LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về dịch vụ đúc mẫu chảy, gia công, tạo mẫu nhanh hay hàng giá rẻ, vui lòng liên hệ với kỹ sư của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin.

 

 

 

Bài viết liên quan