TƯ VẤN QUẢN LÝ

Trong điều kiện doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước cùng một mục đích và đối tượng khách hàng. Việc tiêu chuẩn hóa chất lượng, giảm giá thành bằng việc giảm chi phí, đảm bảo sự ổn định chất lượng cũng như đánh giá đúng tiến độ sản xuất là vấn đề cấp thiết của doanh nghiệp Việt để có được sự cạnh tranh và chiếm lợi thế ngay trên sân nhà.

Một số lượng lớn doanh nghiệp Việt, đang khó khăn trong con đường này, và đôi lúc thấy công việc này làm giảm tính cạnh tranh sản phẩm của chính họ. Họ mong muốn tìm lối đi riêng, nhưng lại bị bó buộc những rào cản. Họ có xu hướng vim cho nguyên nhân nguồn lực hay trực tiếp là nguồn vốn. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ lý do tạo ra việc quản lý không hiệu quả nhưng đó lại chính là bức tường lớn nhất trong tư tưởng của họ.

Quản lý hiệu quả, không đồng nghĩa bạn phải có tiềm lực tài chính mạnh hay có thể đạt được ngay nếu bạn huy động mọi nguồn lực để tạo nên một mô hình. Đó là một quá trình đồng hóa dài và có tầm chiến lược, làm thay đổi tích cực hàng ngày hàng giờ nhân sự của bạn, chuyển hóa mọi nguồn lực về đúng nguyên lý của nó, và cơ bản hơn, bạn làm mọi thứ theo quy trình đã được kiểm soát trước khi ban hành.

Bạn chỉ cần hiểu rằng, nếu hàng ngày chúng ta đi trên một con đường, có kẻ vạch phân cách, chúng ta dần dần quen với việc đi trong vạch đó. Nếu bạn không có "vạch phân cách" cũng như "chỉ dạy nhẹ nhàng - đúng cách" cho người "tham gia" thì bạn không thể là "một người quản lý tốt".

Nếu bạn có đôi chút trong việc quản lý tại hiện tại, chúng tôi có thể trao đổi với bạn về việc chúng ta có thể làm gì để thay đổi hiện tại tích cực hơn.

 

Các dự án khác: