XỬ LÝ BỀ MẶT

Xử lý bề mặt

Sau khi đúc và gia công, VLW có thể cung cấp một số phương pháp xử lý bề mặt chuyên dụng, tất cả được thực hiện theo một số tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Một số phương pháp xử lý được thực hiện tại nhà máy của công ty, trong khi một số khác được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận và theo dõi sát sao theo yêu cầu của bạn.
Các phương pháp xử lý bề mặt mà chúng tôi cung cấp bao gồm:
o   Mạ Crom, mạ màu
o   Đánh bóng điện giải
o   Tẩy rửa
o   Anot hóa
o   Đánh bóng tráng gương
o   Thụ động hóa
o   Anot cứng hóa
o   Phun bi, phun cát
o   Sơn
o   Mạ kẽm
o   Các phương pháp xử lý bề mặt khác.
Việc phun hạt mài mà chúng tôi có thể thực hiện trong nội bộ bao gồm phun cát nhôm oxit, bi thép không gỉ cho chi tiết kỹ thuật hoặc là tạo nhám bằng hạt nhựa.

Các dịch vụ hoàn thiện bề mặt của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm đúc với bề mặt hoàn thiện cao hơn bề mặt sản phẩm đúc 3,2 micron được tạo ra bởi quy trình đúc mẫu chảy. 

 

Các dự án khác: