TẠO MẪU NHANH – ĐÚC NHANH

TẠO MẪU NHANH – ĐÚC NHANH

VLW – TẠO MẪU NHANH
VLW đánh giá tạo mẫu nhanh đang là bước đột phá của công nghệ đúc thế giới, làm giảm thiểu tối đa những sai hỏng đáng tiếc và giảm tiến độ sản xuất. Chúng tôi đang phối hợp một số đơn vị trong nước để đầu tư và thực hiện công việc này để chuyển hóa những công nghệ mới nhất về tạo hình đến với đúc mẫu chảy. Ở Đúc mẫu chảy Việt Nam, với kinh nghiệm xử lý vật liệu, xử lý công nghệ, kinh nghiệm sản xuất và đội ngũ luôn update công nghệ tạo hình, tạo cho một không gian mở cho phát triển ngành đúc đi dần tới những giá trị mới nhất của công nghệ.
Đó là sứ mệnh cho việc phát triển ngành đúc nước nhà lên một vị thế mới đáp ứng mọi như cầu trong và ngoài nước. 

Các dự án khác: