KHUÔN MẪU VÀ SỬA KHUÔN

KHUÔN VÀ SỬA KHUÔN

Đúc mẫu chảy có một phòng khuôn và trung tâm sửa chữa ngay tại chỗ, được trang bị đầy đủ để thực hiện việc sửa chữa khuôn và bảo trì phòng khuôn; Bao gồm sửa chữa khuôn, khuôn kim loại và sửa chữa hỗn hợp.

CÔNG CỤ CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC BẢO QUẢN TỐT Ở VLW
Khi bạn đặt khuôn của bạn tại Đúc mẫu chảy Việt Nam, khuôn của bạn của bạn sẽ được chăm sóc tốt, do đó đảm bảo rằng các khuôn thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất.
Chúng tôi có thể thực hiện bảo trì kịp thời và thường xuyên về khuôn mẫu của bạn, cho phép chúng tôi để tối đa hóa tuổi thọ của nó và lợi cho việc đầu tư của bạn.

 

Các dự án khác: