ĐÓNG GÓI LẮP RÁP & VẬN CHUYỂN

ĐÓNG GÓI, LẮP RÁP VÀ VẬN CHUYỂN
Tại VLW chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ sản xuất hoàn chỉnh. Chúng tôi được trang bị để thực hiện quá trình đúc, gia công dịch vụ, xử lý nhiệt và một loạt các xử lý bề mặt chuyên nghiệp. Nhưng không có dịch vụ sản xuất nào có thể được gọi là 'hoàn chỉnh' trừ khi nó kết hợp các khả năng hậu cần để cho phép các linh kiện được phân phối trong điều kiện yêu cầu, đúng thời gian, đầy đủ và đến vị trí mong muốn.
Việc tiếp tục đầu tư vào đội ngũ và trang thiết bị của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng, tổ chức, lắp ráp và giao hàng tận nơi cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp hoàn thành và gia công đúc theo tiêu chuẩn chính xác của bạn và trong một khoảng thời gian phù hợp với nhu cầu của bạn.

 

ĐÓNG GÓI
Việc đóng gói của chi tiết có thể được tiến hành ưu tiên được đóng gói thành các hộp của khách hoặc hoặc việc tái sử dụng của bạn hoặc các thùng chứa trên cơ sở kế hoạch đã được thống nhất.

 

LẮP RÁP
Chúng tôi cũng có thể thực hiện lắp ráp và lắp ráp thay mặt cho khách hàng của chúng tôi nếu muốn.
 
LƯU KHO
Các linh kiện đã hoàn thành của chúng tôi có thể được giữ trong một khoảng thời gian đã được thỏa thuận tại các cơ sở của chúng tôi. Các dịch vụ lưu kho mà chúng tôi cung cấp cho phép chúng tôi hỗ trợ bạn Chỉ trong thời gian sản xuất và hay quá trình sắp xếp.

GIAO HÀNG ĐÚC HẸN
 Chúng tôi cung cấp tất cả các sản phẩm của chúng tôi nhanh chóng và nhằm mục đích cung cấp đúng thời gian và đầy đủ, mọi lúc. Bộ phận hậu cần của chúng tôi có thể sắp xếp để các sản phẩm giao trực tiếp nếu cần.

 

Các dự án khác: