ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG NHỎ

AT VLW CHÚNG TÔI CÓ THỂ CUNG CẤP đơn hàng sản lượng nhỏ

Tại VLW không có công việc nào nhỏ! Chúng tôi có thể cung cấp sản lượng nhỏ cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng một số đơn hàng có thể là lớn, trong khi một số khác có thể là nhỏ, nhưng chúng tôi xử lý tất cả các đơn hàng của chúng tôi với tầm quan trọng như nhau. Mục tiêu chính của chúng tôi là sản xuất và cung cấp các linh kiện mà bạn cần, với khối lượng mà bạn cần.

 

Khả năng của chúng tôi là khả năng tạo mẫu nhanh và kiến ​​thức ngành công nghiệp cho phép chúng tôi cung cấp sản lượng thấp mà không cần đủ một mẻ liệu.
Chúng tôi mong muốn linh hoạt nhất có thể để có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng của chúng tôi. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẵn sàng cung cấp lời khuyên chuyên môn về phương pháp sản xuất nào sẽ tiết kiệm nhất cho đơn hàng của bạn. Đôi khi có thể tiết kiệm hơn để thực hiện các đơn hàng sản lượng nhỏ bằng việc sử dụng khuôn.. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ tính đến điều này vào thời điểm cung cấp cho bạn một báo giá cho đơn đặt hàng sản xuất có sản lượng thấp để đảm bảo rằng bạn không chỉ có được mức giá tốt nhất cho lần sản xuất ban đầu mà còn cho sản xuất trong tương lai nếu cần.
Giống như đơn đặt hàng số lượng lớn, chúng tôi làm việc để đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao ngay cả khi sản xuất sản lượng nhỏ. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được sản xuất theo các tiêu chuẩn như nhau, bất kể số lượng mà chúng tôi sản xuất ra. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn sản phẩm đúc mẫu chảy chất lượng tốt nhất có thể - bất kể chúng tôi đang cung cấp cho bạn 1 sản phẩm hoặc 1000 sản phẩm.
Chúng tôi có thể cung cấp gia công, hoàn thiện, xử lý nhiệt và kiểm tra – thử nghiệm cho tất cả các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất. Nếu bạn yêu cầu sản phẩm của bạn phải trải qua bất kỳ phương pháp kiểm tra hoặc quy trình nào trước khi giao hàng, nhóm của chúng tôi có thể thực hiện công việc cho bạn - chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất hoàn chỉnh, có nghĩa là bạn không phải tìm kiếm và sử dụng một công ty khác để thực hiện các dịch vụ này.

Các dự án khác: